Tehnične lastnosti stekel

Vrste stekel

Izbirate lahko med mnogo vrstami barvnih stekel. Nekaj izmed njih si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Tehnične lastnosti stekel

Največji del okna predstavlja steklo. Glede na vaše želje in potrebe lahko izbirate med veliko vrsto stekel. Stekla se razlikujejo pri izolativnosti, zvočno izolacijo, varnost pred lomom in poškodbami, okrasnimi prečkami, prosojnostj(motna stekla, zrcalna stekla, ornament stekla…)

Toplotna izolativnost stekla

Vgradnja

Standardno se vgrajuje v stavbno pohištvo dvoslojno steklo 4/16/4 (4 mm steklo, 16 mm medstekleni prostor in 4 mm steklo) s koeficientom toplotnega prehoda U= 1,1 W/m2K in zvočno izolativnostjo 32 dB. Za povečanje izolativnosti stekel se najpogosteje vgradi troslojno izolacijsko steklo 4/12/4/12/4 s koeficientom toplotnega prehoda 0,7.


Kaj pomeni k=1,1 ?

Faktor toplotne prevodnosti U se izraža z enoto W/m2K, ki nam pove koliko wattov toplotne energije preide skozi gradbeni element površine 1m2 v eni uri pri temperaturni razliki 1o C oz. 1 Kelvina. Faktor mora biti čim manjši, da bo skozi gradbeni element prešlo čim manj energije. Sodobno izolacijsko steklo – k=1,1 W/m2


Zakaj se pojavi rosenje (kondenzacija) na steklih?

Preveč vlage v prostoru vodi k nastajanju plesni na stropu in stenah. Prostor je potrebno načrtno prezračit večkrat na dan po nekaj minut (pri tem zaprite grelna telesa). Suh in s kisikom obogaten zrak, se hitreje segreje, zato se v prostoru po zračenju hitro vzpostavi prijetna temperatura. Kratkotrajno zračenje je učinkovitejše od konstantnega zračenja z odprtim oknom na kip, hkrati pa tudi varčuje z energijo.

Načini izboljšave izolativnosti

  • nizkomemijski nanos (Low-E). Enostransko nanešen nizkoemisijski nanos. Ta odbija toplotno valovanje nazaj v prostor. Nanos steklo malenkost potemni in zmanjša prehod svetlobe.
  • Medstekelni plini. Kot standard plin se uporablje argon (Ar), je najcenejši in najpogosteje uporabljen plin. Za povečanje izolativnosti stekla pri ohranitvi sestave se lahko uporabi plin kripton (Kr).
  • Distančniki. Osnovno izolacijsko steklo 4-16-4 k=1,1 W/m2K je standardno sestavljeno iz aluminijastega distančnika, kar pomeni, da dve stekli po robovih med sabo loči aluminijasti profil. Za izboljšanje toplotno izolacijske učinkovitosti stekla priporočamo vgradnjo stekla s TGI distančnikom iz PVC profilov prevlečenega s tanko foljio iz plemenitega jekla. Ti izboljšajo toplotno vrednost na obrobju stekla, kar pomeni, da ima steklo po celi površini enak toplotni upor, zagotavlja boljše tesnenje med stekli in izgube izolativnega plina.

Načini izboljšave varnosti (varnostna stekla)

Običajno okensko steklo je zelo krhek material. Kljub temu da prenese velike tlačne napetosti, ima izredno nizko natezno trdnost. Natezne napetosti na površini stekla nastanejo, kadar ga upogibamo ali če na njem nastanejo temperaturne spremembe: nenadna sprememba za 40 do 50 °K je dovolj, da se steklo zlomi. Kosi zlomljenega stekla so srpaste oblike in imajo izredno ostre robove. Če želimo, da bo steklo trdnejše in varnejše, mora biti kaljeno (ESG). Kaljeno steklo je trdnejše, pri lomu pa razpade na male delce “koruzo”.

Lepljeno steklo (VSG) je sestavljeno iz dveh ali več steklenih šip, ki so med seboj trdno zlepljene z lepili različnih debelin in lastnosti. Lepilni sloj med šipami v celoti zadrži nevarne kose.


Večkrat se uporabijo kombinacije kaljenega in lepljenga stekla. Napr. pri strehi zimskega vrta – zunaj kaljeno (se težje zlomi) – notri lepljeno (zlomljeni delci ne padejo v prostor). Varnostna stekla so priporočljiva elementih, kjer je steklo nižje od pasu in pri vseh večjih in višjih elementih in vhodnih ter notranjih vratih.

Sončno odbojna – zrcalna stekla

Sončno odbojna – zrcalna stekla – STOPSOL stekla so gladka in imajo večji ali manjši zrcalni učinek. Slabost teh stekel je da močno zatemnijo prostor, pri večjih steklenih povšinah pa ščitijo pred pregrevanjem prostora. Zrcalni učinek je samo v primeru, ko je prostor notri temnejši. Ponoči, ko v prostoru gori luč zrcalnega učinka ni. Pazite pri steklih na vhodnih vratih brez predsobe ali s pogledom v stanovanjske prosore (dnevno sobo, hodnik s kopalnico …). STOPSOL stekla so v bronze (največji učinek zrcala), plavi, zeleni in srebrni barvi.

Ornamento in zrcalno (STOPSOL) stekla bistveno zatemni prostor. Za lažjo odločitev smo Vam pripravili spodnjo tabelo:
Velja za debelino stekel 6-16-4 in k=1,1 W/m2K.
 

Naziv steklaprepustnost svetlobe (LT)
Stopsol Classic Clear33%
Stopsol Classic Bronze 18%
Stopsol Classic Green22%
Stopsol Supersilver Clear53%
Stopsol Supersilver Grey32%
Standardno prozorno steklo IPLUS Neutral 4-16-476%

Čiščenje stekla

Še pred vgradnjo s stekla odstranite ostanke lepila, ki so na njem ostali po odstranitvi etiket ali plutovinastih distančnih podložk. Takoj po vgradnji morate iz steklene površine odstraniti eventualne sledove ometov ali cementnega mulja. V nasprotnem ti materiali s svojim alkalnim delovanjem lahko povzročijo nastanek razjed.

Trdovratne umazanije, kot so ostanki katrana ali barve, odstranjujemo s pomočjo topil: špirit, aceton ali pralni bencin. Pri uporabi topil moramo biti pazljivi, da ta ne pridejo v kontakt z robnim tesnenjem izolacijskega stekla. Sicer pa umazanijo na steklu praviloma odstranimo s pomočjo blagega čistilnega sredstva in z običajnimi čistilnimi pripomočki (goba, umetna koža, čistila v razpršilih ipd). Če to ni mogoče, lahko poskusimo z zelo fino jekleno volno ali pa z običajnim polirnim sredstvom, ki se uporablja v gospodinjstvu. Ne uporabljajte pripomočkov, kot so britvice, strgala ali podobno, saj lahko trajno poškodujemo stekleno površino.

Za čiščenje stekla se nikoli ne smejo uporabljati čistila, ki bazirajo na lugih ali na kislinah. Posebej nevarna so čistila, ki so izdelana na osnovi fluorovodikove kisline.

STEKLO / Toplozaščitna stekla RX WARM – toplotnozaščitna izolacijska stekla

Visokokakovostne toplotnozaščitne zasteklitve prispevajo k manjšim toplotnim izgubam, s tem pa omogočajo smotrnejšo rabo energije. So barvno nevtralne, visoko prepustne za sončno energijo ter vidno svetlobo in neprepustne za dolgovalovna sevanja. Takšne zasteklitve so izolacijska stekla z optimalno energetsko bilanco, med katere spada tudi toplotnozaščitno steklo RX WARM, ki v celoti izpolnjuje zahtevane kriterije. Z uporabo nizkoemisijskega stekla Low-e lahko brez prevelikih toplotnih izgub ekonomično načrtujemo zastekljevanje zelo velikih površin ter hkrati pozitivno vplivamo na počutje uporabnikov teh prostorov. To dosežemo z zagotavljanjem čim manjših razlik med temperaturo zraka v prostoru in temperaturo na notranji strani zasteklitve, kar omogoča tudi varčnejšo rabo ogrevalne energije.

STEKLO / Sončnozaščitna stekla RX SUN – sončnozaščitna izolacijska stekla

Arhitekturo najzahtevnejših poslovnih, upravnih in industrijskih zgradb čedalje močneje zaznamuje steklo, ki zaradi transparentnosti in številnih barvnih različic omogoča izdelavo od vse bolj drznih pročelij do celo popolnoma steklenih ovojev zgradb. Pri tem se arhitekt sreča s številnimi energetskimi izzivi: na primer pretok sončne energije, ki spremlja velik pretok svetlobe, ne sme poleti povzročati nezaželenega pregrevanja prostorov, istočasno pa te velikopotezno načrtovane zasteklitve ne smejo imeti za posledico velike toplotne izgube pozimi. Rešitev so sončnozaščitna stekla RX SUN – absorpcijska, refleksna in visoko selektivna stekla podjetja REFLEX, kombinirana s toplotnozaščitnimi stekli Low-e.

STEKLO / Zvočnozaščitna stekla RX PHONE – zvočnozaščitna izolacijska stekla

Zaradi negativnih vplivov na zdravje in počutje ljudi sodi hrup zagotovo med največje nevšečnosti sodobnega načina življenja. Zvoke iz okolja, ki motijo zbranost in učinkovitost pri delu ter spokojnost pri spanju, lahko zelo omejimo z ustreznimi pasivnimi protihrupnimi zaščitami, med katere uvrščamo tudi sodobna okna z zvočnoizolacijsko zasteklitvijo. V te namene izdeluje podjetje REFLEX izolacijska stekla RX PHONE. Na razpolago imamo različnimi ukrepe, s katerimi lahko izolacijskemu steklu izboljšamo njegovo zvočno izolirnost: • z uporabo debelega stekla (povečamo težo) • z lepljenim steklom (povečamo elastičnost) • z asimetrično sestavo (prvo steklo je vsaj za 50% debelejše od drugega) • s povečanjem širine medstekelnega prostora • s plinom v MSP

STEKLO / Varnostna stekla

Posledice uporabe sodobnih tehnologij so velike izboljšave toplotnih, sončnih in zvočnih lastnosti stekla. Gradbeni elementi iz stekla dajejo pečat sodobni arhitekturi. Možnost, da se steklo uporabi kot nosilni element, je arhitekte, konstruktorje in inženirje spodbudila k snovanju vse drznejših konstrukcij. Odgovor na te izzive so vrste stekel, ki v sebi združujejo številne karakteristike za aktivno, pasivno in konstruktivno varnost. Pojem aktivna varnost pomeni varovanje zdravja ali življenja ljudi, zaščito pred požarom, vlomom, izstrelki ali pred poškodovanjem premoženja. Pod pojmom pasivna varnost razumemo zaščito pred poškodbami, ki lahko nastanejo pri lomu stekla. S pojmom konstruktivna varnost pa označujemo sposobnost stekla, da kljub lomu lahko vsaj delno izpolnjuje zahteve po varnosti. Varnostna stekla delimo na: lepljena varnostna stekla VSG in kaljena varnostna stekla ESG – termično obdelana. Vrednosti termičnih in mehanskih lastnosti pri delno kaljenem steklu TVG so med float steklom in kaljenim steklom ESG. Delno kaljeno steklo TVG ni varnostno steklo v običajnem pomenu. RX SAFE varnostna stekla izpolnjujejo zahteve naslednjih norm: RX SAFE ESG: EN 12150-2 za kaljeno steklo RX SAFE ESG-H: EN 14179-2 za kaljeno steklo s toplotnim preizkusom RX LAMISAFE: EN 14449 za lepljeno in lepljeno varnostno steklo.