Ponovni zagon poslovanja podjetja Pronorm-COVID19

Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske Unije logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Operacija: »Ponovni zagon poslovanja podjetja Pronorm – COVID19«

OPIS OPERACIJE

Podjetje PRONORM d.o.o. deluje na področju proizvodnje stavbnega pohištva. Glede na analizo poslovanja v nastalih razmerah epidemije je podjetje sprejelo odločitev o ohranjanju vseh zaposlitev, uvedbi dveh novih produktov na področju stavbnega pohištva in storitve lastne montaže s pripadajočim poprodajnimi aktivnostmi.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je ponovni zagon podjetja in ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19. S podporo se je omogočil ponoven zagon poslovne dejavnosti v podjetju.

FINANČNA PODPORA

Podjetje je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 in za operacijo: »Ponovni zagon poslovanja podjetja Pronorm-COVID19« pridobilo odobreno sofinanciranje v višini do 190.992,07 EUR.

CILJI OPERACIJE

  • ponovni zagon poslovne dejavnosti v celoti in ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo (COVID-19).
  • razširitev ponudbe novih artiklov ter s tem diverzifikacija proizvodnje in vstop na nove trg.

REZUTATI OPERACIJE

Z odobrenimi sredstvi je podjetje lahko investiralo v novo dvoglavo žago (Master P), novo orodje za izdelavo profilov (Wicona), montažni oder in kombinirana dostavna vozila s katerimi se izvaja montaže na terenu. Z izvedenimi investicijami je podjetje izvedlo ponovni zagon poslovanja in uspelo ohraniti vse zaposlitve.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)