Operacija: »Digitalna transformacija podjetja Pronorm-COVID19« P4D C19 2020

Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske Unije logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

OPIS OPERACIJE

Podjetje PRONORM d.o.o. deluje na področju proizvodnje stavbnega pohištva. Po prevzemu podjetja v stečaju smo se borili z zastarelim poslovnim procesom. Za lažje konkuriranje na trgu in optimizacijo vseh delovnih procesov v proizvodnji smo se odločili za obsežno digitalizacijo podjetja.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je digitalizacija zastarelega in neučinkovitega proizvodnega procesa. Digitalizacija nam prinese hitrejše delovne procese, ki so lažje vodljivi in prilagodljivi spreminjajočim potrebam trga.

FINANČNA PODPORA

Podjetje je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu razpis za financiranje spodbud za digitalno transformacijo MSP. Za operacijo: »Digitalna transformacija podjetja Pronorm-COVID 19 »pridobilo odobreno sofinanciranje v višini 132.856,00 EUR.

CILJI OPERACIJE

  • Posodobitev zastarelega proizvodno- poslovnega procesa
  • Digitalizacija proizvodnje,
  • Kibernetska varnost
  • Posodobitev mehanske in programske opreme
  • Digitalizacija delovnih mest,

REZUTATI OPERACIJE

Z odobrenimi sredstvi je podjetje lahko investiralo v posodobitev strežnika, nadgradnja spletne strani, digitalno arhiviranje, video nadzor, nakup strojne in programske opreme, nakup požarnega zida, VPN povezave, avtomatizacija proizvodnje in odprava papirne dokumentacije.

Vse aktivnosti se odražajo v izboljšani prodaji, učinkovitejši ter varnejši proizvodnji  in lažjemu delu iz pisarne in od doma.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)